Wat kan ik zelf doen?

Tien tips voor het omgaan met mensen met dementie:

1. Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
2. Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen.
3. Kijk goed of u wordt begrepen, maak oogcontact.
4. Vermijd correcties en vragen waarbij iemand in zijn geheugen uit zijn recente verleden moet putten.
5. Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet. Betrek ze, dan voelen zij zich als persoon erkend.
6. Zeg wat u gaat doen.
7. Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen maar benadruk wat goed gaat.
8. Vat kritiek of boosheid niet persoonlijk op.
9. Wees flexibel.
10. Overweeg het informeren van partner, familie of huisarts.
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Eén op de acht werknemers in Nederland combineert een baan met mantelzorgtaken. Mantelzorgers hebben meer stress op hun werk dan niet-mantelzorgers. Tegelijkertijd zijn mantelzorgers mensen die wel veel aangaan en veel aankunnen. Het is voor bedrijven dus belangrijk om werknemers met mantelzorgtaken te ondersteunen bij het bewaken van de balans tussen werk en zorg, en hen in goede gezondheid te behouden voor de organisatie. Mantelzorgvriendelijk werken krijgt vorm op de volgende manier: mantelzorg is bespreekbaar, verlofregelingen zijn bekend en worden toegepast en er is ruimte voor maatwerkoplossingen.

Meer weten: Stichting werk&mantelzorg: www.werkenmantelzorg.nl

Vrijwilliger worden

Veel werk, bijvoorbeeld bij Alzheimer Noord-Limburg, is vrijwilligerswerk. Ook Hulp bij Dementie zet ter ondersteuning van mantelzorgers vrijwilligers in. Extra handen zijn altijd nodig. Meld u aan bij een van de genoemde organisaties!

Sticker ‘Samen Dementievriendelijk’

Je kent er vast wel één: een organisatie, vereniging of bedrijf die actief een bijdrage levert aan meer begrip voor mensen met dementie en hun naasten. Die initiatieven willen wij graag in het zonnetje zetten. Daarom is er de Sticker Samen dementievriendelijk.

Verdient jouw organisatie, vereniging of bedrijf ook deze sticker?

Hoe meer bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving hoe beter. Hebben jouw medewerkers of vrijwilligers al een training gevolgd? En zetten jullie je blijvend in voor mensen met dementie? Vertel ons wat jouw organisatie of bedrijf doet en vraag de sticker aan!  Voor meer informatie of het aanvragen van deze sticker, klik op onderstaande link.

https://www.samendementievriendelijk.nl/voor-bedrijven/sticker-aanvragen